SDS

Какво представляват SDS:

SDS е съкращение на думата "поздрави" и често се намира в края на имейлите, представлявайки форма на уважение сбогом.

Това не е конвенционална абревиатура, и поради тази причина, sds вече е тълкуван като "носталгия", въпреки че тази дума обикновено се съкращава с буквите "sdds", а не с "sds".

В християнската среда, sds е акроним, който означава "Само Бог спасява".

Секретарят по социалната защита на Пернамбуко

Министерството на социалната защита - SDS е централизиран административен орган, който е част от Центъра за стратегическо управление, съгласно Допълнителен закон № 49 от 31 януари 2003 г.

Институционалната мисия на СДС е да насърчава защитата на правата на гражданите и социалната нормалност чрез агенциите за обществена сигурност, като интегрира правителствените действия.