CPU

Какво е CPU:

CPU е английският акроним за централен процесор, който на португалски означава "централен процесор". Известен също като процесор, процесорът съответства на мозъка на компютъра, където са направени повечето изчисления.

Това е най-важният елемент в електронното оборудване. Той отговаря за обработката на всички видове данни и за представяне на резултата от обработката.

Първоначално процесорът се състои от няколко отделни компонента, но се превръща в една интегрална схема, наречена микропроцесор.

Микропроцесорът е програмируемо устройство за въвеждане и извеждане на данни, което обработва входящите цифрови данни и чрез асоцииране на инструкциите, съхранени в неговата памет, извежда получените данни от обработката.

Процесорът се състои от следните компоненти:

  • Логическа и аритметична единица (ULA): изпълнява аритметични и логически операции
  • Управляващ блок (UC): извлича инструкции от паметта и ги декодира и изпълнява, като изисква ALU, когато е необходимо
  • Регистри и кеш памет: съхранява данни за обработка

Скоростта на обработката на информация на компютъра е пряко свързана със скоростта на процесора. Колкото по-бърз е процесорът, толкова по-бърза е скоростта на обработка.

Intel и AMD са водещите световни производители на процесори.