на кино

Какво е Капут:

Капут е жаргон, който означава "счупен", "разрушен", "унищожен". Това е дума, произхождаща от немската "капут", която означава "счупена", "развалена". Това показва, че нещо е "взривено", "разрушено". Например, когато компютърът не работи, се казва, че компютърът е "капут"! Това означава, че компютърът "се счупи", "остави".

Понякога има голямо объркване между думата "капут" и латинската дума "caput" (глава). Едно възможно обяснение за връзката на двата термина ще бъде периодът на Средновековието, когато бубонната чума убива много хора. Мъртвите бяха преброени по главата. Връзката с немската дума "капут" би била позоваването на всяко мъртво (всяка глава) като загубено, унищожено, без полезност.

Латинската дума "caput", чието значение е "главата", се използва за обозначаване на най-високата част от нещо, което се споменава, основната част. Той е широко използван в правни текстове, правни норми, които се състоят от кодекси, конституции и др.

Пример за това е член 1 от бразилската конституция, чийто главен глас е: "Федеративна република Бразилия, сформирана от неразривния съюз на държавите и общините и федералния окръг, е конституирана като демократична държава и има за своя основа".