Да се ​​прецени

Какво е Бенчмаркинг:

Сравнителният анализ означава измерване, проверка, проверка на измервания или тежести въз основа на официалната стандартизация. Той е синоним на калибриране или настройка. За измерване е да се определи градуирането на измервателния уред. Например, проверка на хидрометъра, който измерва количеството вода, прекарано в жилище, означава поставяне на инструмента за правилно измерване на стойностите.

Мониторингът на кръвното налягане е да се измери стойностите на систолното (високо) и диастолното (ниско) ниво, за да се види дали нивата на кръвното налягане съответстват на нормалните параметри или ако има диагноза хипертония.

В преносен смисъл, да се прецени, е да се оцени знанието и да се измери компетентността на кандидата чрез изпит или тест. Например, ЕНЕМ е Национален гимназиален изпит, чиято цел е да определи дали участникът, който е достигнал финалния етап на средното училище, има владеене на изучаваното съдържание и други основи на съществените знания.

Пейка x Perceive

Приликата между изписването на двата термина води до известно объркване в неговото използване. Auferir означава печалба, за получаване на финансови предимства. Например, "тази година компанията е направила печалба много по-висока от миналата година."