еклетричен

Какво е Eclectic:

Еклектиката е този, който подкрепя различни форми на поведение или мнение, който цени различни видове музика, храна, четения и др. Той е този, който предпочита еклектиката.

Това е гръцки термин "eklekticós", който означава този, който избира. На английски "еклектичен" означава селектор.

Еклектизмът е метод за събиране на тези тези от различни системи. Това е интелектуална или морална позиция, характеризираща се с избор между различни форми на мнение, без да следва строга мисъл.

Еклектичен човек е този, който има няколко линии на мисли, че вкусът му варира, не се ограничава само до едно мнение, е този, който обича няколко различни храни. Той също обича да практикува напълно противоположни дейности, като рок шоу и шоу за пагода, например.

Еклектичен индивид не е привързан към нищо, е човек, който обича всичко, има много различни интереси и предпочитания, независимо от това, което другите хора могат да мислят. Този човек не следва определена система, а избира и използва тези, които са най-добрите елементи на всички системи.

Еклектичен стил

Именно последващият процес обединява разнообразни стилове, които не се ограничават до една единствена концепция, например еклектична архитектура, еклектичен музикант, еклектичен певец и др.