Поне

Какви са те Най-малко:

Поне това означава поне когато повечето не са или когато по-малко . Обикновено изразът се използва заедно с нова ситуация, което показва, че нещо не се е случило както се очаква. Например: Тъй като не ми помогнете да приготвям вечеря, поне измийте чиниите.

Изразът "най-малко" може да се използва като синоним на "поне", за да се посочи, че е направена оценка на дадена ситуация и след това е установена минимална разумност. Например: Според традицията, мюсюлманите трябва да посещават Мека поне веднъж в живота си.

Въпреки че "най-малко" и "поне" ​​са синоними, има ситуации, при които не трябва да се използва изразът "поне", тъй като той проявява желание. Например, в контекста на преброяване на мъртви или пострадали лица при някаква злополука, изразът "най-малко" не трябва да се използва.