DNS

Какво представлява DNS:

DNS е акроним на английски език за Domain Name System, който е отговорен за декодиране на имената на домейни на уебсайтове, които хората въвеждат в уеб браузъри в IP номера .

DNS работи предимно чрез две функции: изследване и актуализиране на бази данни и разрешаване на имена на домейни в мрежови адреси.

Системата за разпространение на имена на домейни започна през 1984 г. и чрез нея стана възможно за имена на хостове, пребиваващи в база данни, да бъдат разпределени между множество сървъри, като по този начин се намалява натоварването на всеки сървър.

DNS се основава на йерархични имена и позволява регистрацията на няколко въведени данни, освен името на хоста и IP ( Internet Protocol ).

Тъй като DNS базата данни се разпространява, размерът е неограничен и производителността не се променя, когато се добавят други сървъри.

В света има 13 DNS сървъра и без тях Интернет няма да работи.

DNS сървърът превежда имена на IP адреси и обратно, позволявайки локализирането на хостове в даден домейн.

DNS сървърът е разделен между първичен DNS и вторичен DNS, който е основният DNS архив.

Вижте също и значението на интернет.