гъсеница

Какво представлява Caterpillar:

Caterpillar е името, дадено на някои насекоми, когато те са в началната си фаза на метаморфоза . Те са ларви, предимно сегментирани, които по-късно ще станат пеперуди, молци или други насекоми от реда на Lepdoptera.

Физическите характеристики на гъсениците се различават според вида. Обикновено те са зелени или черни (за да не привлекат вниманието на хищниците), но те също могат да бъдат изключително цветни, като в този случай гъсениците обикновено имат токсини, които могат да бъдат смъртоносни.

Гъсениците се хранят ненаситно, главно върху листа, плодове или, в някои случаи, върху животни, като кожата на живи животни или други насекоми. В някои случаи гъсениците могат да се считат за опасни вредители, тъй като могат да унищожат цели насаждения.

Вижте значението на плодовете.

Както се казва, гъсениците се състоят от първата форма на метаморфозата на някои насекоми. След няколко седмици хранене и смяна на кожата (този период, известен като стадий ), гъсеницата почиства стомаха си и поставя на мястото си втората фаза: появата на какавида или какавида .

Когато този пашкул се счупи, насекомото достига пълната си фаза. При повечето гъсеници, след пълната метаморфоза, те се трансформират в пеперуди и пеперуди, например.

Научете повече за смисъла на метаморфозата.

Характеристики на гъсеницата

Гъсениците могат да представят различни физически характеристики според вида, който представляват. Има обаче някои особености на тези животни, които се споделят между всички видове:

  • Мека структура на тялото;
  • Сегментирано и цилиндрично тяло, с няколко чифта крака;
  • Фуражи предимно от растения;
  • Някои видове могат да бъдат покрити с косми (обикновено отровни);
  • Средно по 6 чифта очи, които само откриват светлина;
  • Силна челюст;
  • Те страдат от метаморфоза.