храм

Какво е Табернакъл:

Скинията е деноминацията, дадена на мястото, където се пази Ковчега на Завета, както и други свещени артефакти, според библейските разкази.

Така, една скиния се разбираше като един вид преносимо светилище, което лесно можеше да бъде транспортирано от едно място на друго, тъй като то било основно изградено като палатка или палатка.

Според Библията, особено в книгата Изход, където се разказва историята на Моисей, водейки народа на Израел към пустинята, скинията служи и като пространство за общуване между Бог и хората . Това място се използва и за време на поклонение и жертвоприношения.

Етимологично, думата tabernacle произлиза от латинската tabernaculum, която може да се преведе като "палатка", "палатка" или "колиба".

Днес, обаче, скинията обикновено означава мястото, където се съхраняват предмети, които са типични за евхаристийните ритуали (например светите вафли), в някакъв свод, който се поставя върху олтара на църквите.

От неформален смисъл скинията може да се разбира и като жилище.