Дата на издаване

Каква е датата на издаване:

Дата на издаване е протоколът за деня, месеца и годината, през които е издаден документ от съответния издаващ орган, като се посочва датата, на която е започнало да се счита за валиден.

Датата на издаване на RG (Общ регистър), известен също като лична карта, например, посочва датата, на която е издаден този документ, тоест, че е получил стойност.

В бразилската лична карта датата на издаване може също да бъде наречена дата на издаване. Местоположението му е в горния десен ъгъл на гърба на РГ, както и друга основна информация за гражданина.

Вижте също: Значение на датата на изпращане.

Както и при личната карта, други важни граждански документи трябва да съдържат датата на издаване, като сертификат за работа, CNH (национална шофьорска книжка), паспорт, удостоверение за раждане и лична идентификация на данъкоплатеца (CPF), например,

Научете повече за значението на издаващия орган.

В CPF датата на издаване е и на гърба на документа, но за разлика от личната карта, тя се намира в долния ляв ъгъл, както е показано на изображението по-долу.