камериерка

Какво е Мукама:

Mucama е името, дадено на черната прислужница (или робиня), която предоставя домашни услуги на своите господари . Бяха млади и красиви, а в някои случаи служели и като доярка за децата на своите господари.

Етимологически, този термин произхожда от езика Quimbundo makamba, който има значението на "роб наложница". Тази дума се използва главно в Бразилия и някои африкански страни, които говорят португалски.

По време на робството девиците се възприемаха като "роби на домашни любимци" и придружаваха дамите (sinhás-donas) или техните дъщери (млади дами) на разходки из провинцията или града, в допълнение към други домакински функции.

Виж също: Расизъм.

Също известен като mucamba или mocamba, този вид роб все още имаше задължението да задоволява сексуално нейните господари, когато това беше поискано.

Въпреки че са били третирани по различен начин в сравнение с останалите роби (някои от девойките получиха диференцирано образование, като например уроци по английски или френски, например), прислужницата също е била подлагана на постоянни заплахи и мъчения от страна на работодателите й, ако командирите на неговите началници.

Вижте също: 6 Книги за расизма, които всеки трябва да прочете.