Значение на структурната зидария

Какво е структурна зидария:

Структурната зидария е модел на конструкция, който гарантира изолацията и поддръжката на цялата сграда . Тази система се използва от векове от човечеството и се характеризира главно с използването на глинени тухли, камъни и зидария като основна основа на проекта .

За разлика от конвенционалните конструкции, чиято цел е да осигурят "затварянето" на зоните, ограничавайки различните среди и фасади, структурната зидария все още функционира като централна структура за стабилността на сградата . Например, конвенционалната конструкция използва греди на стълбове, които гарантират тази опора, докато при конструктивната конструкция самата зидария (наричана още "носеща стена") изпълнява тази функция.

Структурната зидария може да бъде разделена на три типа: структурна зидария (когато блоковете са запълнени с микробетон, който включва стоманени пръти); неармирана конструктивна зидария (стените са направени без железни пръти, подсилващите елементи се състоят от фиксирани дворове или противоположни греди между стените); и частично подсилена структурна зидария (когато някои стени получават железни пръти и други не).

Предимства и недостатъци

Един проект, основан на структурна зидария, ако е добре планиран, може да постигне високи нива на рационализация, т.е. по-малко отпадъци от материали и гаранция за произведения с по-малко отломки и замърсявания.

Освен това, със структурна зидария, има намаляване на потреблението на дървесина и стомана, например в сравнение с конвенционалната конструкция. С тази система архитектът все още има повече свобода да направи оформлението на проекта

Намаляването на времето за строителство е и друго предимство на структурната зидария, което го прави най-често срещаният избор на повечето строителни проекти.

От друга страна, тъй като цялата конструкция на сградата се състои от самите стени, винаги е необходимо да се оцени квалифициран архитект, когато трябва да се направи каквато и да е промяна на сградата, тъй като отстраняването на стена може да представлява падане на цялата сграда.

Научете повече за смисъла на масонството.