кипене

Какво е кипене:

Кипенето е преминаване от течно към газообразно, което е ендотермично физическо явление от интерес в дисциплините Физика и Химия. Пример за кипене е кипяща вода.

Точка на кипене е температурата, при която някои течности започват да кипят. Точките на кипене на чисти течности са известни. Например, точката на кипене на чиста вода и на морското равнище е 100 градуса по скалата на Целзий и 212 градуса по Фаренхайт.

Кипенето е и образуването на газове по време на ферментационния процес.

В преносен смисъл думата кипене също съответства на началото на объркване или голям ентусиазъм.

Както например: "Проявата вървеше мирно, докато насилствено действие постави всичко в кипене". В най-положителен смисъл, тъй като "дансинга отиде в кипене" може да се замени с кипене, като в "той е кипял на пистата".

Сред синонимите на кипене имаме думите кипене, ферментация, кипене, безпокойство, еуфория и възбуда.

Кипене, изпаряване и нагряване

Кипене, изпаряване и нагряване са трите процеса на изпаряване, което е преминаването от физическото към газовото състояние.

Кипенето е бърза смяна на състоянието и се характеризира с образуването на малки мехурчета по повърхността на течността.

Отоплението е най-бързото преминаване на трите процеса. Пример за това е, когато капка вода докосне гореща метална повърхност, като например кухненска плоча.

Изпаряването е най-бавното на процесите и се осъществява при постоянно налягане, което действа върху молекулите на водата, които постепенно преминават в състояние на газ. Среща се при температури по-ниски от точката на кипене.

Научете повече за значението на изпаряване, изпаряване и нагряване.

Кондензацията обаче е, когато охладените пари се превръщат в течност, в процес на промяна на физическото състояние в противоречие с това на изпаряване. Както, например, когато се образуват капчици вода около леденостуден контейнер.

Кипене и топене

Кипенето е преходът от течността към газовото състояние, докато разтопяването преминава от твърдото към течността. Водата, например, преминава в състояние на сливане, когато преминава от лед в течност.

Точката на топене на водата е 0 градуса по Целзий.

Обратното на сливането е втвърдяване, което е когато материята преминава от течно състояние към твърдо вещество.

Точка на кипене на мляко

Млякото не е чиста течност, така че няма идеална точка на кипене. Но процесът му на кипене се доближава до 100 градуса по Целзий, тъй като е съставен предимно от вода.

Мазнините и някои от протеините, съдържащи се в млякото, създават тънък слой, когато са над 60 градуса, така нареченият крем. Този крем предпазва мехурчетата от парата, образувани от кипенето на водата, от преливане на повърхността на течността, което ги кара да се разширяват до ръба на контейнера, причинявайки разливането на млякото.