овации

Какво е Ovationado:

Ovationate означава приветстван, поздравен, аплодиран ентусиазирано . Овация, от латински "ovatione", което означава "малък триумф".

Да бъде аплодиран, трябва да бъде публично одобрен, да бъде посрещнат с викове на радост или други почести, дадени от множеството.

В древен Рим овацията е церемония, дадена в чест на генералите, които излизат победители от сблъсъци, които се смятат за незначителни.

В политиката е обичайно публичният кандидат да бъде аплодиран, когато прави речта си за предизборната кампания. Овациите се случват, когато тълпата се съгласява с нещо, което се предлага от кандидата, е проява на подкрепа и насърчаване на продължаването на речта.

Овацията е и набор от яйца на рибата. По този начин думата овация се използва за означаване на акт на хвърляне на яйца на някаква публична фигура, за която той нито оценява, нито се съгласява с начина, по който се развива неговата работа.