спонтанност

Какво е спонтанност:

Спонтанността е състояние на нещо или на човек, който е спонтанен, т.е. действа по естествен, истински и прост начин.

Някои хора имат съмнения относно правилното изписване на тази дума: спонтанност или спонтанност. Правилната форма е спонтанността, така че "спонтанността" е неправилна и не съществува на португалския език.

Когато казвате, че човек действа спонтанно, това означава, че тяхното поведение е оригинално, просто и вярно.

Пример: "Момчето е получило работа заради спонтанността си . "

Сред някои от основните синоними на спонтанността са: примирение, естественост, плавност и доброволност.

Вижте също: значението на натуралността.

В художествената сфера спонтанността е концепция, която защитава използването на свободата да изразява изкуството по безгрижен начин, без да е необходимо да се следват правила, например симетрия или перспектива.

Спонтанност на реакциите

В химията се знае, че спонтанните реакции се инициират без необходимост от външно влияние.

От друга страна, вещества (химически или физически), които изискват външно влияние, за да предизвикат трансформация, са известни като не-спонтанни.