съвременен

Какво е съвременен:

Съвременното е прилагателно, което се отнася до това, което е от едно и също време, което е живяло по едно и също време . Съвременното обозначава кой или какво акции или споделя едно и също време, същия период.

Например: "Много експерти казват, че Мачадо де Асис може би е по-разбираем от днешния читател, отколкото от съвременниците му."

Съвременното се отнася и до настоящето време, до сегашното време и до личността на нашето време .

Например: Съвременната музика е музиката на нашето време. Съвременното изкуство е изкуството на нашето време.

Смисълът на думата модерна се различава от съвременната дума, тъй като се използва за позоваване на най-новото на това, което е най-близко до нас, или дори на това, което има склонност към нововъведения, които все още не са осветени от използването.

Съвременна епоха

Съвременната епоха е период, определен за изучаването на историята, която започва през 1789 г., по времето на Френската революция, до наши дни. В този период са изследвани няколко исторически факти, сред които Наполеоновата епоха, независимостта на Бразилия, индустриалната революция, либерализма и социализма, Първата световна война, Втората световна война и т.н.