използване

Какво означава използване:

Употребата е женственото съществително, което означава действие или ефект от използването на нещо . Освен това използването може да се отнася и до консумацията на някои апарати или инструменти.

Някои синоними на приложение могат да бъдат: използване, приложение, полезност.

Употребата е използването или употребата, които някой прави от нещо. Във всички случаи е възможно добро или лошо използване на някои стоки. Ex: Той не може да учи за теста, защото е злоупотребил с времето си.

Например, злоупотребата или безотговорното използване на природните ресурси може да бъде пагубно за бъдещето на следващите поколения.

Често употребата на думата се отнася и до съмнения относно португалския език. Често се срещат хора, които търсят информация за използването на crass, например.

Коефициент на използване

В контекста на осветлението коефициентът на усвояване се състои от коефициента, който показва средната мощност на потреблението на даден апарат (например лампа или осветително тяло).

Чрез коефициента на използване е възможно да се знае колко енергия консумира определено предприятие.

Вижте също

  • Природни ресурси