начален

Какво е инципиент:

Началото е прилагателно, което квалифицира нещо или нещо, което е в началото на процеса, тоест е първоначално.

Този термин обикновено се използва за идентифициране на началния етап на даден процес или цикъл, т.е. нещо, което е в състояние на зараждане .

В медицинския контекст, например, обичайно е да се използва терминът начална бременност за посочване на периода, който обхваща първите дни и седмици на бременността.

Етимологично, думата "начало" произлиза от латинския инкър, което означава "да започнем" или "да дадем начало".

Сред някои от основните синоними на зараждащия се изпъква: заражда се, встъпително, ембрионално и начинаещо.

Начален и потискащ

И двете думи са класифицирани като омоними хомофон и heterógrafos, тоест, имат едно и също произношение, но с различен правопис.

Началните и потискащите също имат напълно различни значения. Думата "начало" (с буквата "в"), както се вижда, е свързана с това, което започва, защото произлиза от латинския начинаещ, което означава "да започнем" или "започва".

От друга страна, терминът "инсипиент" (с буквата "s") произлиза от латинския sapere, което означава "да имаш вкус" или "да знаеш". Префиксът " в " придава чувство за отрицание на думата, следователно, потиснатата е свързана с "незнание", прилагателно, което характеризира нещо или някой като "не мъдро", "без осъждение", "невежи" и "глупави",

Научете повече за смисъла на инсипиент.