инертен

Какво е инертен:

Характерно за инертността или за това кой няма движение.

Инертът идва от инерцията и прилагателното съответства на факта на притежаване или причиняване на инерция, т.е.

Научете повече за значението на инерцията.

Например, когато някой се казва, че е бил инертен, това означава, че той е спрял, той не се е преместил. Както и във фразата: "Когато я видя, той спря и стоеше там, инертен, без реакция."

В преносен смисъл инертността може да се разбира като този, който няма нито воля, нито сила за промяна. Някой е убит или депресиран. То се разбира по този начин, когато се казва, че "последните загуби са го оставили инертни преди живота".

Един обект може да бъде инертен, когато е все още, когато не е възможно да се движи. - Това беше просто камък, инертен обект.

Някои инертни синоними са: неподвижни, стационарни и статични. Инертните антоними са или динамични, или активни.

В химията има концепция за инертни материали, които са тези, които не реагират химически. Пример за това са благородните газове.

Инертни отпадъци

Инертни отпадъци, или инертни отпадъци, са онези отпадъци, които не се преработват дълго време след изхвърлянето им. Като пример имаме останките от сградата, като развалините.