градински чай

Какво е Салва:

Поздрав е поздрав, учтивост. Когато някой пита "аплодисменти", иска да аплодира, т.е. да поздрави нещо или някой.

Запазената дума е свързана с изстрелването на огнестрелни оръжия. Обикновено се използва от въоръжените сили на партита и почит, а залпът е едновременно изхвърляне на изстрели. Същият термин, използван в битката, както в примера: "нашествениците на крепостта са получени със залп от оръдия".

Съхранението може да бъде и огъване на глагола за запазване. Да бъдеш „безопасен и здрав” означава, че лицето е добре и безопасно, т.е. безопасно, защитено и в добро здраве. Обикновено изразът се използва за означаване на хора, които са пристигнали правилно на своите дестинации, например: "Мариана е пристигнала от пътуването си безопасно и здраво".

Сребърната ваза, обаче, е нещо като тава, изработена от метал, богата на детайли и която се появява в библейския пасаж "като златни ябълки в сребърни мехчета, така е и думата, изговорена в нейния сезон", Притчи 25:11. Значението на тази поговорка е свързано с оценката на избора на момента на говорене, в който правилната дума в точното време е красиво и благородно отношение.