сравнение

Какво е сравнението:

Сравнението е език на португалския език, който се състои от идеята за свързване на две различни термини в едно и също изречение, за да се засили или подчертае посланието, което ще се предава.

В класификацията на фигурите на езика, сравнението е категоризирано като "цифрова дума" (провокираща семантични промени в изречението) и е известно, че е много подобна на концепцията, която определя метафората .

За да научите повече за смисъла на метафората, кликнете тук.

Въпреки това, основната разлика между двете е необходимостта от използване на свързваща дума ( като, погледнато, такова, което и т.н.), когато се прави сравнение.

Пример: "Очите ти блестяха като звезди в небето" или "Моят син играе футбол като Пеле" .

Премахването на съединителните термини, например, вече не е сравнение и става метафора.

Пример: "Очите ти са звезди в небето" или "Моят син е Пеле във футбола" .

Научете повече за разликите между Сравнение и Метафора.

Сравнителни примери

Нашата любов е като огън, който никога не угасва.

Тя е красива като принцеса.

Вашият син изглежда като ураган в страната.

Тази книга е толкова точна като най-голямото съкровище в света за мен.

Тази къща прилича на лудница!

Научете повече за значението на езиковите фигури.