идеограма

Какво е идеограма:

Ideogram е графичен символ, използван в идеографската система за писане, където всеки елемент може да представлява обект, идея или абстрактно понятие.

Идеограмите формират писмената система на няколко древни цивилизации, като египтяните ( йероглифите ) и маите, преди да се появят първите азбуки. В момента идеографските символи все още съставляват някои видове писане на китайски и японски език, например.

За разлика от системата на слоговото писане, идеограмите не са лингвистични, защото не изразяват конкретен звук или буква, а по-скоро идеята за нещо. Математическите символи са примери за идеограми, тъй като самите графични елементи представляват идеята за предаване.

Научете повече за значението на йероглифа.

Японска и китайска идеограма

Японският и китайският език са съвременни примери за използване на идеограми като форма на писане.

В японския език идеограмите са известни като канджи, които пряко представляват конкретна или абстрактна идея. Те са произведени от пиктографски елементи и човекът трябва да научи приблизително 2140 канджита, за да може да бъде грамотен в Япония, а японците все още използват две други основни азбуки: катакана и хирагана .

В китайския език (мандаринът) идеограмите (наричани още логограми или синограми) приемат името Ханзи .

Научете повече за значението на азбуките.