Ex tunc и ex nunc

Какво е Ex tunc и ex nunc:

Ex tunc и ex nunc са латински изрази, които означават "от самото начало" и "отсега нататък", според буквалния превод на португалски.

Тези термини са доста често срещани в правната сфера, защото класифицират вида ефект, който ще има дадено изречение или закон.

Когато се казва, че юридическото решение е ex tunc, това означава, че то ще се прилага от началото на процеса, който го е породил, т.е. с обратна сила, валидиране и засягане на събития преди неговото създаване, доколкото те са пряко свързани с темата.,

Решението ex nunc се счита за противоположно на ex tunc, тъй като неговото прилагане ще започне от момента на неговото създаване, а не обратно.

Има много объркване относно значението на двете изрази сред студентите по право, особено.

За да не се обърка заявките на ex tunc и ex nunc, има доста лесен "чук": ex tunc е свързан с "челото", а ex nunc с "тила" .

Когато някой вземе шамар по челото, главата има тенденция да се връща назад, позовавайки се на обратния характер на бившия тунк . Обаче, ако вземете удар по гърба на шията, главата се движи напред, като си спомняте, че бившият човек има ефекти "напред".

Вижте също значението на Hic et nunc.