изследване

Какво е проучване:

Сондирането е акт на сондиране, т.е. наблюдение, анализ, наблюдение или проверка на нещо или нещо.

Обикновено изследването се използва, за да се проучи по обширен и методичен начин определена среда, същност или ситуация, като за целта се използва специално оборудване или методи.

В медицината, например, терминът "сондиране" се използва в смисъл на вмъкване на сонда в тялото на пациента, за да се изследват някои органи на тялото и да се идентифицират възможни заболявания.

Също така често се използват изследвания на почвата и водата, техники, които позволяват анализ на дълбочината, състава и други характеристики на всеки елемент.

Извършването на проучвания може да е свързано с шпиониране на някого или нещо. Например следящо тайно, слушане на разговори по телефона или четене на личните им съобщения са типични характеристики на анкета.

Тези действия обаче могат да се считат за нарушаване на личния живот, когато са представени по начин, представляващ злоупотреба.

Проучванията често се отнасят и за проследяване и изследване, направено от проби, за да се определи каква е тенденцията на повечето хора за даден предмет или феномен.

Същият метод може да бъде приложен в няколко примера, като електорални проучвания на общественото мнение, които спомагат за идентифицирането на предпочитанията на избирателите за гласуване.