Sarau

Какво е Sarau:

Сарау е среща, обикновено през нощта, с цел споделяне на културен опит и социално взаимодействие .

Обикновено групата се състои от група хора, които се събират с цел развлекателни и развлекателни дейности, като танци, слушане на музика, рецитиране на поезия, говорене, четене на книги и други културни дейности.

Произходът на думата сарау произлиза от латинското seranus / серум, термини, които се отнасят до "залез" или "залез". Именно с тази етимология беше договорено сара да се изпълнява в късния следобед или вечер.

Този тип събитие е много често срещано през деветнадесети век, главно между групи от аристократи и буржоа.

Понастоящем училища, университети, художествени и културни асоциации са някои от институциите, които са възродили обичая на извършване на сара през последните години като начин за насърчаване на културното развитие на населението.

Литературен саурин

Това е един от най-популярните видове сараус, популяризиран от хора, които обичат литературата и поезията.

По правило в тези срещи хората четат раздели от книги, рецитират поезия и правят философски дебати за съдържанието, което се обсъжда в прочетените творби.

Вижте също смисъла на струнната литература.