Да санкционира

Какво е Sanction:

Санкцията е акт на даване на санкция, в смисъл на потвърждаване, утвърждаване или одобряване на нещо чрез формални средства, обикновено закони и укази.

От широка гледна точка думата санкция е свързана с правни и политически принципи, що се отнася до одобрението (санкцията) на проекти, укази и други закони.

Обикновено ръководителят на изпълнителната власт (президентът на републиката) носи отговорност за санкциониране или налагане на вето на закон, одобрен преди това от камарата на депутатите и сенаторите.

Етимологично, терминът "санкция" произхожда от латинското sanctio, което означава "установен от закона".

Научете повече за значението на санкцията.

Санкциониране и обнародване

Докато санкционирането означава "приемане на закон" или "одобряване на проект", актът за обнародване означава официалното раждане на този закон или проект, т.е. когато става публично достояние и започва да се прилага ефективно в реалност .

Научете повече за смисъла на приемането.

Синоними на sancionar

  • Да одобря
  • удостоверяване
  • потвърждавам
  • легализирам
  • Ратифициране
  • презавери
  • ратифицирам
  • потвърди
  • потвърждавам

Виж също значението на отмяната.