Полза от съмнение

Каква е ползата от съмнението:

Ползата от съмнението е условието за липсата на сигурност за вината на някой, който е обвинен в престъпление, като е оправдан по принципа, че е невинен.

В наказателното право принципът на ползата от съмнението винаги е от полза за подсъдимия, тъй като осъждането предполага лишаване на едно от най-важните качества на човека: свобода.

За да бъде ограничена свободата на индивида да дойде и да отиде, правосъдието - официалният притежател на тази способност - трябва да е сигурно в вината на обвиняемия, в противен случай би извършил несправедливост.

За да може някой да бъде осъден по съдебен ред за извършено престъпление, трябва да има достатъчно доказателства и информация, за да не остане никакво съмнение по случая.

„Ползата от съмнението“ е също много повтарящо се изражение в ежедневния живот, имащо значение, подобно на прилаганото в наказателното право.

Даването на полза от съмнението на някого означава, че вие ​​вярвате в това, за което говори даден човек, защото няма факти или информация, които да доказват друго.

Давайки полза от съмнението, човек избира да вярва в позитивен и полезен образ на някого, сякаш той или тя наистина е честен и честен с това, което казва и прави.

На английски език изразът „полза от съмнението“ може да се преведе като полза от съмнението .