етиология

Какво е етиология:

Етиологията е област на изследване, предназначена да изследва произхода и причината за дадено явление .

Етиологията присъства в няколко различни науки, като психология, биология, криминология, антропология и т.н.

Този метод на изследване обаче е често срещан в медицината, за да се анализират вероятните причини за различните видове заболявания.

Когато се открие причината (или причината) на дадено заболяване, те се наричат ​​"етиологични агенти", именно защото са организмите, отговорни за развитието на определена патология.

Научете повече за значението на етиологичния агент.

В други области на знанието етиологията се използва за обяснение на появата на нещо, било то обичай, традиция или специфичен ритуал.

Антропологията например се занимава с проследяване на хронологията на начина, по който започнаха някои от обичаите, характерни за някои съвременни или вече изчезнали общества.

Тези теории се наричат ​​"етиологични митове", които се състоят от популярни истории, които разказват как нещо би възникнало.

Етимологически, този термин произхожда от гръцката дума aitía, което означава "причина", "вина" или дори "отговорност".

Синоними на етиология

  • основа
  • кауза
  • източник
  • причина
  • причина
  • фундамент

Вижте също значението на патологията.