Dura lex sed lex

Какво е Dura lex sed lex:

Dura lex sed lex е израз на латински, който се превежда на португалски означава "законът е труден, но това е законът" .

Значението на този израз е свързано с идеята, че колкото и сурови и строги да са законите, те трябва да бъдат изпълнени и за това те изискват много жертви.

Суровият израз lex sed lex се прилага, например, когато някой извърши престъпление, но твърди, че не е знаел предварително, че неговото деяние е престъпление. Това е така, защото Законът за въвеждане в нормите на бразилския закон гласи в чл. 3, че " никой не отказва да спазва закона, като твърди, че той не го знае. " Това означава, че законът може да се счита за труден, защото дори и тези, които не знаят, трябва да се съобразят, защото това не е закон.

Едно от големите имена в бразилската литература, Фернандо Сабино, е известно, че пише следната фраза:

- За бедните е твърд лекс, жажда лек. Законът е труден, но той е законът. За богатите, това е трудно lex, жаден латекс. Законът е труден, но се простира .

Тази фраза се превърна в известна критика на корумпираната съдебна система, където онези, които имат повече пари, получават повече помощи или "облекчение" от най-бедните, въпреки че престъпленията в тях са по-леки от богатите в много случаи.