Антилопа на мрамор

Какво е Тамандуа Прегръдка:

Идиоматичният израз "tamanduá прегръдка" се използва за позоваване на прегръдката или изпълнението на фалшив човек, тоест, който желае злото на човека, който поздравява .

Този израз произтича от наблюдението на тактика за атака и защита на tamanduá-bandeira, вид бозайник, доста често срещан в района на бразилския cerrado.

Музикантът е естествено едно дълго куче, с много малко зрение и слух, но когато се чувства застрашено, той използва огромните си нокти, за да се защити.

Животното стои на задните си крака и отваря ръцете си, показвайки ноктите, сякаш за да прегърне. Всъщност, това е "смъртна прегръдка", защото ноктите на мравуняка са много силни, способни дори да убият ягуар.

От тази позиция, изразът "прегръдка от tamanduá" започва да се използва за определяне на прегръдката, която някой получава от човек, който не съчувства или е фалшив.

Например, когато двама души са в една и съща среда, но един от тях мрази другия и дори я поздравява и обгръща, се казва, че тя е приложила „прегръдка от тамандуа“.