Северна Европа

Какво е Северна Европа:

Северна Европа е израз, отнасящ се до страните, които са в северната част на европейския континент .

Северното също е прилагателно, което описва жител, който живее в района на север, свързан със северното съществително, което се отнася до кардиналната точка на север, или до северния полюс .

Според ООН, страните от Северна Европа са Швеция, Норвегия, Литва, Латвия, Дания, Естония, Финландия и Исландия . Въпреки това с течение на времето това определение е претърпяло промени, а някои други страни също се считат за част от Северна Европа, като Обединеното кралство, Нидерландия, Република Ирландия, Полша, Германия, Русия и Австрия.

По отношение на населението и предвид дефиницията на Обединените нации, Северна Европа има население от приблизително 33 250 000 души.

Някои от страните от Северна Европа са част от Скандинавия, където важни икономически дейности са риболовът и сечът . Освен това, по отношение на хидрографията Северна Европа се характеризира с големи езера и реки, които допринасят за производството на водна енергия.

Що се отнася до релефа, акцентът отива към Скандинавските Алпи, планинска верига, която заема около 1700 км от Скандинавия. Климатът в Северна Европа е белязан от студа, който показва най-ниските температури в Европа.