Pro bono

Какво е Pro bono:

Pro bono е израз на латински, който означава "за доброто", в превода на португалския език.

Най-често използваното изразяване на pro bono е свързано с дейности, които са от полза за хората или населението като цяло. В този случай пълният и коректен израз би бил публичен pro bono .

Друг термин, който също е широко използван, е pro bono pacis, което буквално означава „в името на мира“.

Работа или дейност „ pro bono“ е полза за широката общественост и се счита за вид доброволчество.

Хората pro bono не се плащат финансово, но са посветени единствено, за да помогнат на тези, които се нуждаят от техните услуги или професионални знания безплатно.

Лекари, учители и адвокати са някои примери за професионалисти, които често отделят няколко часа седмична работа, за да се посветят на професионалната работа.

Защита на Pro bono

Терминът pro bono е често срещано явление в застъпничеството, характеризиращо се като доброволна работа, предоставена от адвокати, за да помогне на хората, които се нуждаят от техните услуги безплатно.

През 2015 г. застъпничеството pro bono беше официално одобрено от Бразилската адвокатска колегия (OAB) и бе регулирано от Новия етичен кодекс и дисциплина.

Вижте също значението на OAB.