За да развържете

Какво е Desembuchar:

Desembuchar е непреходен глагол и преходен директно на португалския език, което означава акт на изчистване и разпръскване на нещо, което е вградено, т.е.

Пример: " Как да разпръсна косата си? "

Думата desembuchar все още има смисъл да говори, да изтръгне и да признае нещо, което е било скрито, по искрен и честен начин. Използва се в контекст, в който има настояване за разкриване на истина. Този глагол обикновено се използва като разговорен език в неформален разговор, например.

Пример: " Защо не ми кажете къде сте били вчера? Махни го скоро! " Или " Мисля, че е по-добре да кажеш истината на родителите си ."

На английски език няма буквален превод на думата desembuchar. Въпреки това, глаголът да изповядваме, в смисъл на "изповядване" или "казвам истината", може да се използва.

Синоними за desembuchar

  • Да призная
  • декларирам
  • облекчавам
  • да откриеш
  • desentalar
  • изключвам
  • да обясня
  • да говоря
  • да разкрие