потребител

Какво е Потребител:

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което купува потребителски стоки, независимо дали са продукти или услуги; някой, който прави покупки; този, който консумира .

Всеки индивид с покупателна способност, т.е. икономически изгоден да купи нещо, може да се счита за потребител.

Научете повече за значението на пълномощното.

Има различни видове потребители, като компаниите и компаниите за потребителски стоки отговарят за идентифициране на профилите, които са съвместими с предлагания от тях продукт или услуга, като създават маркетингови стратегии за привличане на възможно най-голям брой потенциални потребители, като по този начин генерират печалба и "обръщане" на икономиката на дадена страна.

Така нареченият " съзнателен потребител " е индивидът или компанията, която консумира ресурси (продукти и услуги) отговорно, като мисли за околната среда, здравето на хората и животните. Съзнателният потребител е този, който знае произхода на продукта и състоянието на работната сила, която е генерирала тази стока, като се вземат предвид трудовите отношения на компанията, която осигурява продукта, когато го купува или не. Например, съзнателен потребител не купува продукти от компании, които замърсяват околната среда или имат неправомерни отношения със своите служители.

Потребителите са действията на потребител, индивид, който има необуздана и несъществена страст да купува, дори когато не е необходимо да се получи определен продукт. Потребителите са представянето на свръх-купуване от страна на човек.

Това е обичайно за средните и големите компании "потребителска поддръжка", известна още като SAC ("Обслужване на клиенти" или "Обслужване на клиенти"). Това е средство за комуникация между потребителя и фирмата, предоставяща услугата или доставчика на продукта, като отговаря за предоставянето на техническа и информационна подкрепа на крайния клиент.

В биологичните науки потребителят е живото същество, което не произвежда собствена храна, трябва да ловува и да се храни с други живи същества, за да осигури оцеляването си.

Хранителната верига се състои от следния цикъл: производител, първичен потребител (тревопасни същества), вторичен потребител и третичен потребител (месоядни или всеядни).

Защита на потребителите

Бразилският кодекс за защита на потребителите (CDC) е набор от закони и разпоредби, които защитават и гарантират правата на потребителите.

Създаден е Кодекс за защита на потребителите, основан на Закон № 8, 078 от 11 септември 1990 г., който регулира отношенията между доставчиците на услуги и доставчиците на продукти с крайните потребители.

Научете повече за потребителското право.