Значение на замърсяването на въздуха

Какво е замърсяване на въздуха:

Замърсяването на въздуха е натрупването на токсични и химически вещества в околната среда, особено въглероден диоксид (CO2), което води до замърсяване на атмосферата.

Замърсяването на въздуха допринася за влошаването на някои явления, като парниковия ефект и глобалното затопляне, които дестабилизират климата и причиняват последствия, които могат да бъдат пагубни за живота на Земята.

За да се намали влошаването на замърсяването на въздуха, бяха създадени правителствени и неправителствени инициативи. Намирането на "чисти" алтернативи, които заменят настоящите модели, които замърсяват околната среда, е приоритет на устойчивото развитие в обществото.

Научете повече за парниковия ефект.

Причини за замърсяване на въздуха

Изпускането на газове и токсични вещества в атмосферата е основната причина за този вид замърсяване. Въглеродният оксид (CO) и въглеродният диоксид (CO2), които обикновено се отделят от превозните средства, са най-често срещаните замърсители.

Изгарянето на продукти, получени от изкопаеми горива, като петрол и въглища, например, също произвежда вещества, които замърсяват околната среда, като олово, серен диоксид (SO2) и азотен диоксид (NO2).

Другите източници на замърсяване са желязо и стоманодобивната промишленост и горски пожари.

Вижте повече за замърсяването.

Последици от замърсяването на въздуха

Както вече споменахме, атмосферното замърсяване може да влоши някои природни явления като парниковия ефект, което води до глобално затопляне, което от своя страна променя целия климатичен цикъл на планетата.

Замърсяването на въздуха също предизвиква редица заболявания в живите същества, особено в дихателната система, като бронхит, астма, ринит, рак на белите дробове и др.

Токсичните газове, които се отделят в атмосферата, все още допринасят за други вредни атмосферни явления, като киселинен дъжд, който е отговорен за унищожаването на културите и замърсяването на почвата и водата.

Научете повече за замърсяването на околната среда.