Организационно поведение

Какво е организационно поведение:

Организационното поведение се състои в изучаване на това как хората или групите, които съставляват една компания, действат в съответните си места на работа и как техните нагласи могат да повлияят на обичаите и поведението, които характеризират организацията.

Всяка компания има своя собствена организационна култура и нейните служители трябва да действат в съответствие с убежденията и отговорностите на съответната работа.

Организационната структура на всяка компания се основава на принципи, нагласи, вярвания, ценности и цели, които се защитават и идентифицират философията на организацията. Въпреки това, точно както служителите трябва да разбират и представляват организационната култура на компанията, тя трябва да предлага условия, които влияят положително на начина на живот и благосъстоянието на служителите, клиентите и другите участници.

Изследването на организационното поведение е важно в компаниите като средство за осигуряване на добър импулс в поддържането и подобряването на управлението на хората. По този начин може да е възможно да се предскажат ситуации и да се избегнат лични или колективни конфликти между служителите.

За да бъдат направени тези поведенчески анализи, се използват някои инструменти, като програми за обучение, картографиране на индивидуалните компетенции, въпросници за поведенчески профил и други стратегически действия.

В резултат на изследването на организационното поведение е възможно да се определят начини за подобряване на производителността на служителите и служителите.

Научете повече за значението на поведението и организационната психология.