поток

Какво е Córrego:

Потокът е името, дадено на малък проход на течаща вода, наричан още "водно тяло" или "воден тръбопровод", който е по-малък от поток.

Потоците са от изключително значение за поддържането и съществуването на речните басейни, поради тяхната роля на воден поток. Тези малки течения на течаща вода също са отговорни за началото на образуването на река.

Като цяло, потоците се раждат в по-високи области, слизайки от релефа и ерозирайки почвата, където преминава, образувайки водните пътища. Геометрично, потокът има размери, вариращи средно от 30 см до 250 см ширина и 20 см до 100 см дебелина.

В щата Баия потокът е името, дадено на някой от притоците на река Сао Франциско, една от най-важните водни течения в Бразилия и Южна Америка.

Потокът все още може да се нарича арройо, корго, регато, рего, рекичка, река, регуейро или вена.

Етимологично, думата "поток" произхожда от вулгарния латински corrĕgu, който от своя страна произлиза от класическия латински corrŭgu и означава "воден канал".

Вижте също значението на водоносния хоризонт.