афоризъм

Какво е афоризъм:

Афоризмът е кратък текст, който обозначава правило, мисъл, принцип или предупреждение. Това е стил на изречение, който артикулира литературата и философията, в които възприемането на живота, на обществото или на всичко, което се превръща в обект на мисъл, се засилва от изразителността на истинското и сбито послание.

Афоризмът е всяка форма на кратко изразяване на морална мисъл. От гръцкия "aphorismus", което означава "кратко определение", "изречение".

Някои синоними на афоризмите са диктовка, максима, поговорка, аксиома, поговорка и изречение.

Известни афоризми:

- Животът е кратък, старостта е дълга.

- Би било комично, ако не беше трагично.

- Смехът е най-доброто лекарство.

"Ние осъзнаваме само стойността на водата след изсъхването на източника."

"Времето е достатъчно дълго за тези, които знаят как да се възползват от него."

- Ако намериш пътека без препятствия, тя вероятно няма да те отведе никъде.

Вижте също

  • аксиома