хитър

Какво е глупаво:

Astute е прилагателно на португалски език, което характеризира индивида, който получава онова, което иска, с остроумие, умност и находчивост; човек, който не е измамен или измамен.

Един проницателен индивид може да има и отрицателна конотация, свързана с практиката на злото; някой, който мами други хора за своя собствена изгода.

В религиозния контекст, терминът "проницателен" е цитиран в християнската Библия в книгата на Матей: "Аз ги пращам като овце между вълци. ).

В този контекст проницателният е внимателният и благоразумен индивид, а не умният или измамният индивид.

Етимологично, проницателната дума се появява от латинския astutus и се смята за хитър или хитър.

На английски, думата "хитър" може да се преведе на хитър, хитър, проницателен, хитър или хитър, в зависимост от използвания контекст.

Синоними на astuto

 • хитър
 • дяволит
 • хитър
 • шумен
 • умен
 • умен
 • завързан
 • лукав
 • pícaro
 • далновиден
 • мошеник
 • далновиден
 • изискания
 • хитър
 • злонамерен
 • вероломен

Вижте също: