Значението на кръста

Какво означава кръст:

Кръстът е символ или обект, образуван от две линии, които се пресичат перпендикулярно . Често се вижда символа на кръста в църкви, гробища, параклиси и др.

В преносен смисъл кръстът се използва за означаване на страдание, скръб или агония. Ех: Не мога да направя нищо по въпроса, това е кръстът, който трябва да нося.

Символ, много често срещан в хералдиката, присъстващ в няколко герба, като например кръст на Малта . Кръстът е и символ на някои организации, като Червения кръст, хуманитарна организация, която има за цел да защити човешкото здраве и живот, насърчаване на уважението сред хората и намаляване на страданията.

Думата кръст също може да се използва като намеса, което означава "не дай боже!", Указвайки учудване или отвращение към някой човек или събитие. Пример: Кръстосано убеждение! Не ме плаши така! / Кръстове! Беше почти прегазен!

Видове кръст

Има няколко различни вида и форми на кръст, като например гръцкия кръст и латинския кръст . В гръцкия кръст двете инсулти имат еднаква дължина, докато в латинския кръст вертикалният ход е по-дълъг от хоризонталния. Също така има кръст на Санто Андре, с форма на Х и кръст на Санто Антонио, под формата на Т.

За египтяните имаше анх, известен от някои като египетски кръст, който беше символ на живота.

Кристиански кръст

Кръстът беше инструмент на мъчения и смърт, използвани по време на Римската империя, използван за прилагане на смъртното наказание за лица, които бяха осъдени от властите. Няколко години след разпъването на Исус римляните прогонват тази форма на наказание, защото го смятат за много жестоко.

Кръстът е един от символите на християнството. Според християнската вяра, чрез смъртта на Исус на кръста и възкресението, всеки, който вярва, може да получи спасение и вечен живот. Кръстът е един от най-важните символи на християнството, защото смъртта на Исус на кръста и Неговото възкресение са жертва, която дава възможност за опрощение на греховете и помирение с Бога.

Знакът на кръста, актът на благословението, е традиционно католически жест.