двоен

Какво е двоично:

Двоичното е мъжкото прилагателно, което показва нещо, което има две единици или нещо, което се състои от два елемента на информация .

Двоичната система за номериране се използва в различни области на знанието като математика и физика и е създадена през 17-ти век от немския математик Лайбниц.

Бинарният код е свързан и с компютърните науки, който е езикът, който определя инструкциите за компютър. 1 бит ( двоична цифра ) е най-малката единица информация, която може да бъде съхранена или споделена и може да има само 2 стойности: 0 или 1.

В музикалното поле двоичният файл може да се отнася и за два бара.

Двоична система

Двоичната система се състои от цифрова система, известна още като база 2, тъй като нейните единици са мощности от 2. Всяко естествено число може да бъде представено от двоичната система.

По този начин номер на десетичната система може да бъде представен според двоичния код, т.е. 0 и 1. Например, числото в десетичната система е представено с 0000 в двоичната система. Числото 1 е 0001, а числото 2 е 0010.

Също така е възможно да конвертирате двоично в шестнадесетично и двоично в осмичното.

Двоична азбука

Двоичната азбука е кодиране, където всяка буква от азбуката е представена от двоично число. По този начин буквата А може да бъде представена с номер 01000001.

Има няколко сайта с текстови конвертори за двоичен код и двоичен код за текст.

Двоичен по физика и химия

В областта на физиката, по-специално на механиката, думата двоична се отнася до група от две паралелни сили, които имат еднаква интензивност и се прилагат в твърда система. Тази ситуация е известна и като ливъридж.

В химия, бинарен се отнася до сплав или съединение, което е съставено от два елемента.