сочен

Какво е изобилно:

Буйното е прилагателно, което определя нещо, което съществува в излишък или изобилие ; който съществува в голямо количество ; или нещо се откроява като своеобразно, много красиво, възхитително .

Един буен човек е този, който има ярък, весел и весел външен вид. В този случай буйното прилагателно се използва за описване на поведение, стил или личност; развълнуван и изходящ човек.

Изобилието, или действието на буйността, е свързано с красотата, с нещо, което има много красив външен вид; "излишък на красотата". Пример : "Амазонската гора има буйна красота" или "моделът е богат на модния подиум" .

"Изобилно тяло" се отнася до изобилието, до излишъка от естетически характеристики, считани за красиви или привлекателни.

На английски, думата exuberant може да бъде преведена на буйна или буйна .

Синоними на exuberante

  • пълен
  • прекомерен
  • уморен
  • overabundant
  • изобилен
  • puissant
  • шупнал
  • уморен
  • opulente
  • богат

Антонимът на буйното е оскъден, празен или грозен .

Виж също значението на Силата.