харман

Какво е Ейра:

Ейра означава парче земя . (От латинския район). Това е асфалтирана или циментирана земя, използвана в стопанствата за почистване, изсушаване и овиване на зърнени култури.

Eira е вътрешен двор, прикрепен към захарните мелници, където захарната тръстика се отлага и използва за смилане. Това е и името на земята, където се добавя сол, до флотите. Все още е вътрешен двор в някоя тъканна фабрика.

Ейра е наименованието на малко известен бозайник от семейството на Фелида, който живее в задните части.

Без ейра и бейра

Нито Ейра, нито Бейра са популярни изрази, използвани широко в колониалния период в Бразилия, за да се отнасят до много бедни хора, които живеят в къщи, които са построени без характерна вълна, съпровождаща долния край на покривите. Когато покривът имаше само къдрица, се казвало, че жителят няма никакво гумче, ако на покрива нямаше къдрици, се казвало, че жителят няма нито вършачка, нито граница.