днешен

Какво е днес:

Ходиено е прилагателно, което описва нещо като съвременно, актуално и модерно, тоест, което е често срещано в последно време и днес.

Етимологично, думата "hodierno" произхожда от латинското hodiernus, което означава "отнасящи се до днешния ден", което от своя страна произлиза от термина hodie, което означава "днес".

Когато се казва, че определен обичай, поведение или човек е съвременен, това означава, че той има характеристики, отнасящи се до настоящето, действителността и това, което е свързано със съвременността.

Пример: "Не мога да разбера това общество днес" или "Детският труд все още е зло в Бразилия днес" .

Вижте също: Contemporary.

Синоними на hodierno

 • В момента заема тази позиция
 • модерен
 • нов
 • съвременен
 • Най-нови
 • ток
 • настояще
 • настояще
 • Nupérrimo.

Текущи антонини

 • минало
 • остарял
 • Преглед на публикацията
 • Inatual
 • стар
 • минало
 • ретрограден
 • архаичен
 • остарял
 • Старомоден.