въздържа

Какво е Abster:

Abster е непреходен глагол и прономинален глагол и означава пречка за осъществяване на всяка дейност, позиция, служба или право ; решението е да се лишиш от вземане на решение, избор или изпълнение на определени действия.

Въздържането е действие или ефект на въздържане, т.е. абдикиране, отричане, напускане или несъгласие с дадено нещо, независимо дали става дума за събитие, ситуация, мнение или право.

Например въздържанието при изборите е, когато определена група лица реши да се въздържи от правото си на глас.

Актът за въздържане също е свързан с поведението, с липсата на намеса или намеса в някакъв предмет, който не засяга. Пример : "Тя предпочиташе да не коментира дъщеря си . "

Посещението може да бъде начин на отхвърляне, когато нещо се счита за неудобно или неудобно. Пример : "Той се въздържа да покани чичо си на партито."

Синоними на Abster

  • да отрече
  • съдържа
  • отклони
  • за да се избегне
  • за предотвратяване
  • отнемам
  • да се ограничи
  • отхвърляне
  • да подаде оставка
  • да спре

Вижте също значението на въздържанието.