За реализиране на приходи

Какво е реализиране на приходи:

Монетизирането е да се превърне нещо в пари, да се направи печеливша, да се направи полза или услуга добра.

Монетизирането е преходен глагол, което означава амеодар. Думата произхожда от френския monétiser (извлечен от латинската монета, валута), използван е exeptamente за емисия на пари.

Монетизацията е действието или ефекта от монетизирането, превръщането на всичко в източник на печалба.

В интернет терминът е бил използван за монетизиране на уебсайтове, блогове, youtube или facebook, т.е. да ги направи печеливши чрез рекламиране на дисплейни системи и продажба на продукти за посетители в интернет.

Монетизира се в дигиталния свят, да събере редица важни теми, да предложи на различни хора, които се интересуват от темата, и да превърне цялата работа в пари.

В икономиката изразът монетизиране на публичния дълг е емитирането на валута от централната банка за изплащане на публичния дълг.