отношение

Какво е уважение:

Уважението е съществително от мъжки род, произхождащо от латинското уважение, което е положително чувство и означава действие или ефект на уважение, признателност, внимание, уважение .

В произхода си на латински, думата зачитане означаваше "да погледнем отново". Така че нещо, което заслужава втори поглед, е нещо, което заслужава уважение. Поради тази причина, уважението може да бъде и начин за почитане, поклонение или отдаване на почит към някого, както показва изразът "да показват уважение". Да имаш уважение към някой друг може да означава и поведение на подчинение и страх.

Уважението е една от най-важните ценности на човека и има голямо значение в социалното взаимодействие. Уважението пречи на един човек да има осъдително отношение към друг човек. Много религии разглеждат въпроса за уважението към другите, защото взаимното уважение е една от най-основните и съществени форми на здравословен живот.

Едно от важните въпроси за уважението е, че трябва да се спазва, трябва да се знае как да се уважава, което в много случаи не се случва. Уважението не означава съгласуване на всички области с друго лице, но това означава да не се дискриминира или да се наруши това лице поради техния начин на живот или техния избор (стига тези избори да не навредят и да не уважават другите).

Уважението може да бъде и чувство, което води до послушание и спазване на някои норми (например зачитане на закона). Говоренето за тема с уважение (като различни религии, вярвания и поведение) говори мислено и внимателно.

Думата зачитане е също начин да се позовем на нещо чрез изрази като " около ", " по отношение на ", което може да бъде заменено с "по отношение на". Ех: Политикът е разпитан от много протестиращи, но единственото нещо, което той каза, е, че няма да говори за това .

Терминът " уважение " означава нещо, което принадлежи или е отговорност на някого. Пример: Не питайте отново, защото този въпрос не ви засяга.