знание

Какво е знание:

Знанието е съществително в английския език и означава " мъдрост " или " знание " на португалския език. Това е актът на познаване или познаване на нещо, субект или наука.

Този термин е често срещан в английския език, за да обозначи областта на знанието в някаква материя, предмет или наука.

Изразът " знанието е сила " се превърна в популярен лозунг сред любителите на природните науки или студентите като мотивационна фраза за интензивни изследвания.

Сред основните фрази с думата знание са: "повърхностното знание" ; "общи знания" ; "на знанието" ; "доколкото ми е известно" .

Думата познание може също да бъде свързана със степента на интелигентност на човека, която се определя като умна (умна) или глупава (глупава, невежа).