FOB

Какво означава FOB:

FOB е акроним, който идентифицира английски израз Free On Board, което означава " безплатно на борда ". FOB е един от стандартите, установени от Инкотермс и е свързан с търговския обмен на определена стока.

В този начин на превозване получателят (купувачът) е отговорен за разходите и рисковете при транспортиране на стоката, която се внася. Отговорността на продавача завършва, когато стоките се доставят на превозвача или диспечера.

FOB насочен

Целевият FOB се случва, когато изпращачът, въпреки че няма задължението да плати товара, е клиент на превозвач и посочва на получателя тази услуга, така че да максимизира обема на доставките и да минимизира разходите. В този случай изпращачът също участва в преговорите за товарни превози.

FOB Ouro Branco

FOB също може да бъде съкращение, което се отнася за фондацията Ouro Branco, създадена през 1985 г., която цели да предостави качествени медицински услуги на жителите на Ouro Branco и съседните градове.

Вижте също:

  • FOB и CIF
  • Incoterms