суспензия

Какво е каша:

Хорумът е тъмен и кисел бульон, с типична и неприятна миризма, идващ от разлагането на органични вещества, депонирани на големи сметища и сметища.

Терминът оборски тор е бил използван за обозначаване на мазната субстанция - свинската мас, от животните.

Суспензията идва от физичните, химичните и биологичните процеси и реакциите на отпадъците, заедно с дъждовната вода, която се натрупва в обекта.

На сметищата на открито, т. Нар. Сметища, се изхвърлят отпадъци от градовете без никакво лечение. Те се намират на свободни места, далеч от градските центрове и предназначени изключително за тази цел.

Инфилтратът, който идва от сметището, резултат от разлагането на органичната материя, инфилтрира почвата, носеща микроорганизми, тежки метали, нитрати, фосфати, както и други замърсяващи вещества, замърсяващи подземните води (резервоар за подземни води от проникнали в почвата), а оттам и потоци и реки.

сметище

В депото суспензията се събира чрез процес на запечатване на почвата, който има дренажна система за събиране на течността, която се отвежда в изравнителния резервоар, за да се задържат тежките метали. След като бъде изхвърлена, водата може да се върне в реката, без да представлява риск за околната среда,

Вижте също

  • сметище